I.v.m. de Corona Maatregelen/Varianten is ons proeflokaal gesloten.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan publiceren wij dat tijdig.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat we bij een eventuele volgende lockdown weer open mogen blijven.
Dan zullen we worden afgerekend op hoe verantwoord we als branche met corona zijn omgegaan.

Om deze reden conformeren wij ons aan het beleid/standpunt van de SlijtersUnie
Hiermee spelen we op safe ten aanzien van behoud van openstelling bij eventuele toekomstige lock downs.