Kaart & route

Wanneer u op de rondweg van Sneek rijdt neemt u de afslag Leeuwarden (N 354). Na de rotonde van Scharnegoutum is het de eerste grote stolpboerderij aan de linkerkant. Direct aan de weg, zie het reclamebord.
Bereikbaar via de volgende rotonde

Vanaf Leeuwarden, Grouw of Franeker richting Sneek (N 354). Na de rotonde van Dearsum slaat U op de volgende
rotonde rechtsaf. Zie de bewegwijzering bij het bushokje.

Bekijk de kaart